Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Microsoft alati
Školska mreža
Predškolsko obrazovanje
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  
Naslovna > Inkluzivno obrazovanje novosti > Održana obuka o izradi i primjeni komunikacijskih knjiga za djecu s autizmom  

Inkluzivno obrazovanje novosti: Održana obuka o izradi i primjeni komunikacijskih knjiga za djecu s autizmom

Title

Održana obuka o izradi i primjeni komunikacijskih knjiga za djecu s autizmom 

Date Created

 

Body
Ministarstvo prosvjete i JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. jun” realizovali su 25. i 26. oktobra obuku o izradi i primjeni komunikacijskih knjiga namijenjenih djeci sa smetnjama iz spektra autizma, a cilj je da se nastavnicima i stručnim saradnicima približi svrha i primjena pomenutih knjiga.Obuka je namjenjena stručnim službama, defektolozima ili logopedima škola, kao i učiteljicama koje u odjeljenju imaju dijete s autizmom. U obuci su učestvovale sljedeće škole: JU OŠ “Savo Pejanović”, JU OŠ “21. maj”, JU OŠ “Sutjeska”, JU OŠ “Milorad Musa Burzan”, JU OŠ “Vuk Karadžić”, JU OŠ “Maksim Gorki”, JU OŠ “Dr Dragiša Ivanović”, JU OŠ “Vladimir Nazor”, JU OŠ “Štamapar Makarije”, JU OŠ “Radojica Perović” i JU OŠ “Vlado Milić” Podgorica, kao i JU OŠ “Vuk Karadžić”, Berane i JU OŠ “Ilija Kišić”, Herceg Novi.Tokom obuke obrađene su sljedeće teme: Opis i namjena Komunikacijska knjiga za djecu sa smetnjama iz spektra autizma; Komunikacijske potrebe i načini komunikacije djece s autizmom u oblasti komunikacije; Praksa i kako se komunikacijska knjiga može izraditi i koristi - način izrade komunikacijske knjige, uloga nastavnika u komunikaciji s učenikom.

Obuka je održana u JU RC ,,1.jun“ u Podgorici, a aktivnosti su podržane od strane Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.

Expires

 
Attachments
Created at 18.12.2018 14:46  by PORTAL\Administrator 
Last modified at 18.12.2018 14:46  by PORTAL\Administrator