Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Školska mreža
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE
Razvoj inkluzivnog obrazovanja je jedan od postavljenih prioriteta reforme obrazovanja u Crnoj Gori.
Cilj obrazovanja i vaspitanja je da uz sistem zdravstvene i socijalne zaštite, i u saradnji sa lokalnom zajednicom i civilnim sektorom, pruži usluga za zdrav, kvalitetan i siguran život djece.


 Publikacije

Vodič za rad sa đecom sa intelektualnim smetnjama.pdfVodič za rad sa đecom sa intelektualnim smetnjamaPORTAL\Administrator
Promocija IO liflet za zdravstvene ustanove i radnike.pdfPromocija IO liflet za zdravstvene ustanove i radnikePORTAL\Administrator
USVOJENI ITP 2.pdfUSVOJENI ITP 2PORTAL\Administrator
USVOJENI OBRAZAC ITP 2.pdfUSVOJENI OBRAZAC ITP 2PORTAL\Administrator
Program Mladi sportisti.pdfProgram Mladi sportistiPORTAL\Administrator
Smjernice i procedure za obezbjeđivanje sigurnog okruženja za đecu u resursnim centrima.docxSmjernice i procedure za obezbjeđivanje sigurnog okruženja za đecu u resursnim centrimaPORTAL\Administrator
Asistivna tehnologija u školi.pdfAsistivna tehnologija u školiPORTAL\Administrator
Govorno-jezički razvoj i kako ga stimulisati.pptGovorno-jezički razvoj i kako ga stimulisatiPORTAL\Administrator
Razvijanje govora igrajući se u vrtiću.pptRazvijanje govora igrajući se u vrtićuPORTAL\Administrator
Rana (resursna) intervencija.pptxRana (resursna) intervencijaPORTAL\Administrator
Podsticanje intelektualnog razvoja.pptxPodsticanje intelektualnog razvojaPORTAL\Administrator
Važnost rodno senzitivnog pristupa u ranom i predškolskom vaspitanju.pptxVažnost rodno senzitivnog pristupa u ranom i predškolskom vaspitanjuPORTAL\Administrator
Roditeljstvo - najvažnija životna uloga.pptxRoditeljstvo - najvažnija životna ulogaPORTAL\Administrator
Autizam - prezentacija.pptxAutizam - prezentacijaPORTAL\Administrator
Uputstvo za prilagođavanje eksternih ispita djeci sa posebnim obrazovnim potrebama.pdfUputstvo za prilagođavanje eksternih ispita djeci sa posebnim obrazovnim potrebamaPORTAL\Administrator
Jačanje socijalnog uključivanja - WEB PAGES.pdfJačanje socijalnog uključivanja - WEB PAGESPORTAL\Administrator
Jačanje socijalnog uključivanja - WEB SPREAD.pdfJačanje socijalnog uključivanja - WEB SPREADPORTAL\Administrator
Prirucnik za koriscenje DAISY udzbenika u nastavi.pdfPrirucnik za koriscenje DAISY udzbenika u nastaviPORTAL\Administrator
Usvojeni standard Asistent u nastavi.pdfUsvojeni standard Asistent u nastaviPORTAL\Administrator
Standard kvalifikacije ASISTENT U NASTAVI - nacrt.pdfStandard kvalifikacije ASISTENT U NASTAVI - nacrtPORTAL\Administrator
(More Items...)

 Primjeri dobre prakse

Komunikacijska knjiga.pdfKomunikacijska knjigaPORTAL\Administrator
Biram srednju skolu - Forma društvene priče za procjenu potreba u okviru ITP.pdfBiram srednju skolu - Forma društvene priče za procjenu potreba u okviru ITPPORTAL\Administrator
Moje sposobnosti i interesovanja - Forma društvene priče za procjenu potreba u okviru ITP.pdfMoje sposobnosti i interesovanja - Forma društvene priče za procjenu potreba u okviru ITPPORTAL\Administrator
Socijalna priča - KAKO DA USPOSTAVIM KONTAKT, DRUŽIM SE I DOBIJEM NEČIJU PAŽNJU.pdfSocijalna priča - KAKO DA USPOSTAVIM KONTAKT, DRUŽIM SE I DOBIJEM NEČIJU PAŽNJUPORTAL\Administrator
Ideje za kontrolu emocija kod učenika s autizmom.pdfIdeje za kontrolu emocija kod učenika s autizmomPORTAL\Administrator
Vizuelni raspored kartice za učenike s autizmom.pdfVizuelni raspored kartice za učenike s autizmomPORTAL\Administrator
Primjeri asistivne tehnologije- JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica”.pptxPrimjeri asistivne tehnologije- JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica”PORTAL\Administrator
Asistivna tehnologija- JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” Kotor.pptxAsistivna tehnologija- JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” KotorPORTAL\Administrator
Prezentacija- Potpomognuta komunikacija.pdfPrezentacija- Potpomognuta komunikacijaPORTAL\Administrator
Prezentacija- Asistivna tehnologija- Resursni centar 1. Jun.pdfPrezentacija- Asistivna tehnologija- Resursni centar 1. JunPORTAL\Administrator
Inkluzija vs Demokratija.pptxInkluzija vs DemokratijaPORTAL\Administrator
Primjer rasporeda Asistenti u nastavi 2016-17.pdfPrimjer rasporeda Asistenti u nastavi 2016-17PORTAL\Administrator
IROP - DD 2016-17.pdfIROP - DD 2016-17PORTAL\Administrator
Test iz engleskog jezika za ucenike sa POP.pdfTest iz engleskog jezika za ucenike sa POPPORTAL\Administrator
Examination paper for English learners with special needs.pdfExamination paper for English learners with special needsPORTAL\Administrator
ISTORIJA - test za eksternu provjeru znanja.pdfISTORIJA - test za eksternu provjeru znanjaPORTAL\Administrator
Vodic za savjetodavni rad s porodicom novorodjenceta sa smetnjama u razvoju u zdravstvenim ustanovama.pdfVodic za savjetodavni rad s porodicom novorodjenceta sa smetnjama u razvoju u zdravstvenim ustanovamaPORTAL\Administrator
Prirucnik mladi sportisti.pdfPrirucnik mladi sportistiPORTAL\Administrator
Indeks inkluzivnosti Vladislav Sl. Ribnikar.pdfIndeks inkluzivnosti Vladislav Sl. RibnikarPORTAL\Administrator
Rezultati resursni centri - skole s posebnim odjeljenjima.pptRezultati resursni centri - skole s posebnim odjeljenjimaPORTAL\Administrator
(More Items...)

 Film "Ne odustaj, nastavi"

 Novosti

Realizovani seminari: Primjena vodiča za rad s djecom s intelektualnim smetnjama 
by PORTAL\Administrator
 22.6.2018 13:45
 
Održana druga pripremna obuka za ABA tehničare 
by PORTAL\Administrator
 22.6.2018 10:10
 
Održana obuka "Potpomognuta komunikacija za djecu sa smetnjama iz spektra autizma u redovnim školama" 
by PORTAL\Administrator
 15.5.2018 9:51
 
Dobijamo stručnjake u primjeni analize ponašanja u radu s djecom s autizmom (ABA) 
by PORTAL\Administrator
 15.5.2018 9:44
 
Održana obuka kadra za primjenu sistema komunikacije uz pomoć sličica s djecom s autizmom i izradu komunikacijskih knjiga 
by PORTAL\Administrator
 15.5.2018 9:17
 
(More Announcements...)

 Ideje za rješavanje dilema izazova

Paket nediskriminacija.pdfPaket nediskriminacijaPORTAL\Administrator
Kako prepoznati i sto raditi sa ucenikom koji ima disleksiju.docxKako prepoznati i sto raditi sa ucenikom koji ima disleksijuPORTAL\Administrator
UPUTSTVO za unos u MEIS 2017.pdfUPUTSTVO za unos u MEIS 2017PORTAL\Administrator
Pojam i znacaj ocjenjivanja za Drop out.pdfPojam i znacaj ocjenjivanja za Drop outPORTAL\Administrator
Smetnje vida - opis preporuke sredstva.pdfSmetnje vida - opis preporuke sredstvaPORTAL\Administrator
O pristupacnosti obrazovno vaspitnih ustanova i obrazovno vaspitnog procesa.pdfO pristupacnosti obrazovno vaspitnih ustanova i obrazovno vaspitnog procesaPORTAL\Administrator
Ideje za prilagodjavanje testova.pdfIdeje za prilagodjavanje testovaPORTAL\Administrator
Pubertet i djeca sa autizmom.pdfPubertet i djeca sa autizmomPORTAL\Administrator
Broj ĐPOP u odjeljenju.docxBroj ĐPOP u odjeljenjuPORTAL\Administrator
ABA - primjenjena bihejvioralna analiza - brosura za podrsku osobama sa autizmom.pdfABA - primjenjena bihejvioralna analiza - brosura za podrsku osobama sa autizmomPORTAL\Administrator
Prelazak djece sa autizmom u više razrede osnovne škole.pdfPrelazak djece sa autizmom u više razrede osnovne školePORTAL\Administrator
Prelazak djece sa autizmom iz jednog vrtića u drugi.pdfPrelazak djece sa autizmom iz jednog vrtića u drugiPORTAL\Administrator
Formular za evidentiranje podrske mobilne sluzbe.pdfFormular za evidentiranje podrske mobilne sluzbePORTAL\Administrator
Vodič za evaluaciju razvojnih i obrazovnih postignuća đeteta sa posebnim obrazovnim potrebama.pdfVodič za evaluaciju razvojnih i obrazovnih postignuća đeteta sa posebnim obrazovnim potrebamaPORTAL\Administrator
Nepravovremeno pokretanje postupka usmjeravanja.pdfNepravovremeno pokretanje postupka usmjeravanjaPORTAL\Administrator
Preporuke RC Podgorica.pdfPreporuke RC PodgoricaPORTAL\Administrator
Preporuke RC Kotor.pdfPreporuke RC KotorPORTAL\Administrator
Preporuke RC 1 jun.pdfPreporuke RC 1 junPORTAL\Administrator
materijal za inkluzivnu praksu.docxmaterijal za inkluzivnu praksuPORTAL\Administrator
R-Predrasude.docxR-PredrasudePORTAL\Administrator
(More Items...)

 Korisni linkovi

Povratak u obitelj

Dijete, zbog potpunog i skladnog razvoja svoje ličnosti treba da odrasta u porodičnom okruženju, u atmosferi sreće, ljubavi i razumijevanja.
Stanovanje uz podršku - Djeca

Đeca sa smetnjama u razvoju imaju pravo na posebnu brigu, da uživaju pun i kvalitetan život u uslovima koji olakšavaju njihovo aktivno učešće u zajednici, pomoć koja je besplatna, kada je god to moguće, i pravo na obrazovanje.