Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Školska mreža
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  
Naslovna > Inkluzivno obrazovanje novosti > 2021/22 školska godina s Covid 19 i predškolsko inkluzivno obrazovanje  

Inkluzivno obrazovanje novosti: 2021/22 školska godina s Covid 19 i predškolsko inkluzivno obrazovanje

Title

2021/22 školska godina s Covid 19 i predškolsko inkluzivno obrazovanje 

Date Created

 

Body

Situacija izazvana pojavom virusa COVID – 19 zahtijevala je i zahtijeva posebnu odgovornost i posvećenost u odnosu na inkluzivno obrazovanje. Iz više razloga: individualnih karakteristika proisteklih iz smetnji i teškoća u razvoju, potreba da razvoj teče u strukturisanom, organizovanom, stabilnom, stručnom okruženju i vršnjačkom kontekstu. U radu fokus staviti na:
- Interakciju, komunikaciju i razumijevanje, saradnju, socijalizaciju.
- Jasne, poznate, predvidive, strukturisane, sistematizovane, predočene, objašnjenje, predstavljene, očigledne aktivnosti za koje je dijete pripremljeno unaprijed.
- Rad da se fokusira na Socio-emocionalnu oblast, zatim oblast učenje, radne, navike, pažnja
- Procijeniti aktuelno funkcionisanje - da li je došlo do napretka, ili do regresije - da bi se planirao dalji rad i učiniti sastavnim dijelom IROP-a. Nastavnici dalje treba da prilagode i obavezno pripreme individualizovani nastavni materijal u skladu s IROP.
- Koristiti školski portal, na prvom mjestu stranicu za inkluzivno obrazovanje
http://www.skolskiportal.edu.me/Pages/Inkluzivnoobrazovanje.aspx
- U cilju pripreme za uključivanje u vrtić važno da dijete dobije objašnjenje na razumljiv način. Predlažemo i nekoliko društvenih priča dostupnih na pomenutom školskom portalu
http://www.skolskiportal.edu.me/Ideje%20za%20rjeavanje%20dilema%20izazova/Drustvena%20prica%20-%20povratak%20u%20skolu%20Covid%2019.docx
- Koristiti asistivnu tehnologiju,sredstva potpomognute komunikacije, pomagala, aplikacije, audio, vizuelna, taktilna sredstva za koja su vaspitači edukovani u prethodnom periodu.
- Kontaktirati za podršku Zavod za školstvo i resursne centre koji nude programe rane intervencije:
---- JU RC „1 jun“, Princeze Ksenije 8, Podgorica, 020/640-136, centar1.jun@t-com.me
---- JU RC „Podgorica“, Princeze Ksenije 6, Podgorica, 020/640-408, juzinv@t-com.me
---- JU RC „Dr Peruta Ivanović“, Kotor, 032/304-288, surdomonte@t-com.me
- Asistenti u nastavi – shodno zakonskoj osnovi, komunikaciji, saradnji u ustanovi, s roditeljima, a definisano IROP-om, organizovati kontinuitet, ispratiti potrebe koje dijete ima, a vodeći računa da je imperativ njegovo osamostaljivanje, socijalizacija

Expires

 
Attachments
Created at 1.9.2021 9:43  by PORTAL\Administrator 
Last modified at 1.9.2021 9:43  by PORTAL\Administrator