Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Školska mreža
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  
Naslovna > Novosti - predškolsko obrazovanje > U Kotoru održana obuka kadrova vrtića za izradu prilagođenog i specijalizovanog radnog materijala i didaktičkih sredstava  

Novosti - predškolsko obrazovanje: U Kotoru održana obuka kadrova vrtića za izradu prilagođenog i specijalizovanog radnog materijala i didaktičkih sredstava

Title

U Kotoru održana obuka kadrova vrtića za izradu prilagođenog i specijalizovanog radnog materijala i didaktičkih sredstava 

Body
Obuka kadra vrtića za izradu prilagođenog i specijalizovanog radnog materijala i didaktičkih sredstava u vrtićima u skladu sa sledećim smetnjama: intelektualne, tjelesne, sluha, vida i spektra autizma održana je 10, 11. i 12. oktobra u Resursnom centru “Dr Peruta Ivanović” u Kotoru.

Cilj obuke je da se nastavi saradnja resursnih centara s predškolskim ustanovama u svrhu izrade prilagođenog i specijalizovanog radnog materijala i didaktičkih sredstava u vrtićima u skladu sa sledećim smetnjama: intelektualne, tjelesne, sluha, vida i spektra autizma.U okviru obuje, stručnjaci resursnih centara govrili su na teme:

Razvijajmo sluh i govor igrajući se u vrtiću – radioničari: Danijela Vičević i Sonja Gledić – JU RC “dr Peruta Ivanović” Radionica: Podsticanje tjelesnog i razvoja vida (prilagođavanje prostora, izrada radnog materijala) – radioničari: Jasna Popović, Suzana Koletić Radionica: intelektualne i smetnje spektra autizma – radioničari: Vesna Kaličanin, Marina Stanišić i Milijana Radusinović

Za učešće u obuci, vrtići su delegirali po dva predstavnika vrtića: stručni saradnik i vaspitač koji je kreativan, inventivan i/ili umješan u izradi didkaktičkih sredstava.Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori 2016-2020 određuje ciljeve i pravce razvoja predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Ciljevi Strategije su: da se, između ostalog unaprijedi kvalitet usluga predškolskog vaspitanja i obrazovanja.je za svu djecu do polaska u osnovnu školu. Kroz Program: Podrška kvalitetu, dostupnim uslugama i obuhvatu ranog učenja i razvoja u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Predviđeno je da pruže jednake šanse posebno djece iz vulnerabilnih grupa i to: s posebnim obrazovnim potrebama.

Expires

 
Attachments
Created at 16.10.2019 13:03  by PORTAL\Administrator 
Last modified at 16.10.2019 13:03  by PORTAL\Administrator