Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Školska mreža
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  
Naslovna > Novosti > Projekat “Unaprijeđenje sistema obrazovanja u oblasti sajber bezbjednosti u Crnoj Gori”  

Novosti: Projekat “Unaprijeđenje sistema obrazovanja u oblasti sajber bezbjednosti u Crnoj Gori”

Title

Projekat “Unaprijeđenje sistema obrazovanja u oblasti sajber bezbjednosti u Crnoj Gori” 

Body

Projekat “Unaprijeđenje sistema obrazovanja u oblasti sajber bezbjednosti u Crnoj Gori” (engl. Enhancement of cyber educational system of Montenegro – ECESM) (http://ecesm.net/) se finansira od strane Evropske komisije, u okviru Tempus programa. Implementacija projekta započeta je u Novembru 2014. godine, i trajaće do 30. Novembra 2016. godine.

U samu realizaciju projekta uključeno je 11 eminentnih domaćih i inostranih partnera. Iz Crne Gore to su: Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Mediteran, Institut savremenih tehnologija Crne Gore, Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, i Ministarstvo prosvjete. Pored rukovodioca projekta Univerziteta u Mariboru (Slovenija), tu su i sledeći partneri iz Evrope: Buckinghamshire New University (Velika Britanija), Università degli studi Roma Tre (Italija), Tallinn University of Technology (Estonija), Global Cyber Security Center Roma (Italija).

Implementacija ovog projekta treba da doprinese poboljšanju znanja o sajber bezbjednosti cijelokupnog stanovništva Crne Gore, odnosno da sve resurse (ljudske i materijalne) namijenjene za unaprijeđenje obrazovanja i obuka o ponašanju u sajber prostoru, reakcijama na potencijalne napade, mjerama zaštite, i drugim sajber znanjima učini lakše dostupnim stanovništvu. Projekat ima za cilj organizaciju seta obuka različitog nivoa, od početnih i opšte informativnih, do usko specijalističkih, namijenjenih nastavnicima informatike i ICT koordinatorima, studentima na crnogorskim univerzitetima, zaposlenim u kompanijma i javnim institucijama, profesionalcima odgovornim za informacionu bezbjednost na državnom i institucionalnom nivou, kao i kreiranje multidisciplinarnog master programa koji će obezbijediti osnov za obrazovanje mladih snaga u oblasti sajber bezbjednosti. U cilju obezbjeđenja konitnuirane podrške edukaciji u oblasti sajber bezbjednosti, kreiran je i Edukativni Centar za Sajber bezbjednost (engl. Montenegrin Cyber Security Educational Center -MCEC) kao lider neformalnih obrazovnih aktivnosti na nacionalnom nivou, koji će u uskoj saradnji sa Privrednom komorom obezbijediti podršku edukaciji privrednog sektora, organizaciju raznih tipova treninga, konsultativnih usluga i profesionalnog usavršavanja.

Crnogorski centar za edukaciju u oblasti sajber bezbjednosti (engl. Montenegrin Cyber security Education Center – MCEC)

Crnogorski centar za edukaciju u oblasti sajber bezbjednosti (http://www.imtm.me/me-cyber-edu-center/ ) osnovan je 01. maja 2015. godine, pri Institutu savremenih tehnologija Crne Gore.

Misija Centra ogleda se u kontinuiranom učestvovanju u edukaciji i podizanju svijesti stanovništva o sajber bezbjednosti, poboljšanju znanja i vještina, saradnje i komunikacije različitih aktera, kako bi se omogućilo bezbjedno surfovanje Internetom. Dakle, Crnogorski centar za edukaciju u oblasti sajber bezbjednosti ima ključnu ulogu u povezivanju i saradnji svih zainteresovanih strana u Crnoj Gori, ujedno pružajući im savremenu edukaciju u oblasti sajber bezbjednosti. Centar ima saradnju sa eminentnim inostranim obrazovnim centrima, što direktno utiče na povećanje kvaliteta obezbijeđenih treninga, a samim tim i na stručnost polaznika treninga.

Osnovni ciljevi Centra su:pružanje podrške javnoj upravi i privrednim subjektima pri obuci njihovih zaposlenih u skladu sa inovativnim rješenjima i najboljim praksama u domenu sajber bezbjednosti; promocija i razmjena rezultata primijenjenih istraživanja sa relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama i centrima izvrsnosti; olakšavanje protoka informacija između javnog i privatnog sektora na globalnom nivou; korišćenje znanja i vještina crnogorskih i svijetskih eksperata za realizaciju budućih projekata; promovisanje i širenje kulture o sajber bezbjednosti; pružanje podrške institucijama Vlade i kompanijama u zaštiti kritične infrastrukture i usluga.

Svojim redovnim aktivnostima Centar nastoji da sve ljudske, tehničke i organizacione resurse iskoristi na najbolji način za obrazovanje, obuku i profesionalni razvoj stanovništva Crne Gore, sa posebnim fokusom na diplomce, više menadžere, službenike i tehničare javne uprave koji rade sa kritičnom infrastrukturom, operatere u privitnom sektoru, kao i na službenike i operativne jedinice Uprave policije. Značajnu ulogu ovaj Centar ima i u podizanju svijesti naših sugrađana kroz organizaciju raznih događaja, publikaciju materijala i brošura sa aktuelnim dešavanjima i temama o sajber bezbjednosti.

Aktivnosti Centra ogledaju se i u promociji i formiranju radnih i drugih interesnih grupa na nacionalnom nivou, sačinjenih od različitih organizacija i jedinica, kao što su predstavnici: javne uprave, privatnog sektora, akademske zajednice i medija, kako bi se razmijenile informacije i znanja najnovijim inovacijama u oblasti sajber bezbjednosti. Takođe, aktivno uzimaju učešće u monitoring trenutne sajber situacije u Crnoj Gori i reakcijama na sajber prijetnje.

Da bi olakšali dostupnost i distribuciju edukacionih materijala širokim narodnim masama, Centar je kreirao Moodle platform (http://www.imtm.me/mcec/distance_learning/) na kojoj zainteresovani građani mogu jednostavnom registracijom pristupiti velikom broju radova iz oblasti sajber bezbjednosti, sa različitim nivoima stručnosti i multidisciplinarnim pristupom.

U saradnji sa Privrednom komorom, Educo centar je prošlog mjeseca otpočeo sa realizacijom treninga za zaposlene koje vode računa o bezbjednosti sistema svojih kompanija. Treninge vode stručnjaci iz evropskih partnerskih institucija.

Expires

 
Attachments
Created at 5.5.2016 10:19  by PORTAL\Administrator 
Last modified at 5.7.2016 11:34  by PORTAL\Administrator