Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Microsoft alati
Školska mreža
Predškolsko obrazovanje
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  
Naslovna > Novosti > Fakultet sportskih nauka u Lajpcigu nudi mogućnost obuke trenera i nastavnika fizičkog vaspitanja na postdiplomskom „Međunarodnom kursu za trenere“  

Novosti: Fakultet sportskih nauka u Lajpcigu nudi mogućnost obuke trenera i nastavnika fizičkog vaspitanja na postdiplomskom „Međunarodnom kursu za trenere“

Title

Fakultet sportskih nauka u Lajpcigu nudi mogućnost obuke trenera i nastavnika fizičkog vaspitanja na postdiplomskom „Međunarodnom kursu za trenere“ 

Body


Obavještavamo zainteresovane kandidate da Fakultet sportskih nauka u Lajpcigu nudi mogućnost obuke trenera i nastavnika fizičkog vaspitanja na postdiplomskom „Međunarodnom kursu za trenere“ (International Coaching Course - ITK). Kurs predstavlja dio kulturnog programa i spoljne politike Savezne Republike Njemačke, kao i program dodatne obuke trenera i nastavnika fizičkog vaspitanja, u trajanju od jednog semestra (5 mjeseci - od marta do jula i od septembra do januara) na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta u Lajpcigu. Za svakog učesnika obezbijeđen je grant.

U okviru prvih kurseva u 2020. godini, biće ponuđene sljedeće sportske discipline: odbojka, sport za osobe sa invaliditetom, atletske discipline i futbal.

Više informacija zainteresovani kandidati mogu naći na internet adresi:

http://itk.spowi.uni-leipzig.de/en/courses/

Aplikacije treba podnijeti Ambasadi SR Njemačke u Podgorici, Hercegovačka br. 10, najkasnije do 7. avgusta 2019. godine. Internet adresa:

http://www.podgorica.diplo.de

Telefon: +382 (0)20 441 000

Kandidati treba da ispune sljedeće uslove:
- Da nijesu stariji od 40 godina,
- Da imaju univerzitetsko obrazovanje u odabranoj (ili komplementarnoj) sportskoj disciplini,
- Da posjeduju iskustvo kao aktivne atlete ili nastavnici fizičkog vaspitanja,
- Da su u dobroj fizičkoj i psihološkoj kondiciji.


Potrebna dokumentacija:

1. Aplikacioni formular popunjen na jeziku na kojem se kurs održava (na primjer: ako kandidat aplicira za kurs „Sport za kandidate sa invaliditetom, na španskom jeziku“, onda mora popuniti obrazac na španskom jeziku); Aplikacioni formular se može preuzeti na sljedećoj internet adresi: http://itk.spowi.uni-leipzig.de/en/about-the-studies-application/application/
2. Ovjerene kopije uvjerenja o stečenom obrazovanju/obuci za sportskog trenera/nastavnika fizičkog vaspitanja i njihove prevode na engleski jezik (neki fakulteti u Crnoj Gori izdaju ta uvjerenja i na engleskom jeziku, te u tom slučaju ovjereni prevodi od sudskog tumača nijesu potrebni);
3. Pismeni dokaz o ličnom iskustvu kandidata kao trenera/nastavnika fizičkog vaspitanja u odabranoj sportskoj disciplini;
4. Pismeni dokaz o ličnom iskustvu kandidata kao aktivnog atlete u odabranoj sportskoj disciplini;
5. Pismeni dokaz ili izjava o poznavanju jezika kursa (ponekad Univerzitet u Lajpcigu direktno kontaktira kandidate da provjeri znanje stranog jezika);
6. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 3 mjeseca) koje je popunio ljekar, zajedno sa laboratorijskim nalazima, u zatvorenoj i adresiranoj koverti (ne starije od 3 mjeseca prije krajnjeg roka za apliciranje);
7. Kopija pasoša;
8. 4 fotografije formata za biometrijski pasoš;
9. Poželjno je pismo preporuke nacionalne asocijacije iz određene sportske discipline u kojem asocijacija u matičnoj zemlji potvrđuje dalji angažman kandidata nakon završetka kursa (ovo može povećati šanse za prijem na kurs).

Kandidati sami plaćaju troškove potrebnih medicinskih pregleda za apliciranje u matičnoj zemlji, kao i putne troškove do i od Lajpciga i troškove za prtljag.

Više detalja o proceduri apliciranja, zainteresovani mogu naći na internet adresi:
http://itk.spowi.uni-leipzig.de/en/about-the-studies/admission-requirements/ ili
http://itk.spowi.uni-leipzig.de/en/about-the-studies-application/application/

Expires

 
Attachments
Created at 20.6.2019 9:56  by PORTAL\Administrator 
Last modified at 20.6.2019 10:20  by PORTAL\Administrator