Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Školska mreža
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  
Naslovna > Bezbjednost djece na internetu > Djeca na internetu - mogućnosti, rizici i bezbjednost  

Bezbjednost djece na internetu: Djeca na internetu - mogućnosti, rizici i bezbjednost

Title

Djeca na internetu - mogućnosti, rizici i bezbjednost 

Body

Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori, u saradnji sa Vladom Crne Gore, sprovodi inicijativu koja se bavi zaštitom djece od seksualne eksploatacije i nasilja na internetu, a koja je dio UNICEF-ove globalne iniciative za zaštitu djece od seksualne eksploatacije preko interneta.


U okviru ove inicijative sprovedeno je istraživanje sa djecom starosti od 9 do 17 godina, njihovim roditeljima i predstavnicima škola. Osnovni cilj istraživanja je bio da se dobiju pouzdani podaci koji će pomoći u definisanju programa i politika prevencije i zaštite djece na internetu u okviru svih relevantnih sistema.

Istraživanje je zasnovano na metodologiji projekta „Global Kids Online“ koji finansira UNICEF i koji se sprovodi tokom 2015-2016. godine. Ovaj projekat zajednički vode istraživači sa London School of Economics and Political Science i UNICEF-ova kancelarija za istraživanja - Innocenti.
Podaci su prikupljeni kvantitativnim i kvalitativnim metodama. Za prikupljanje podataka su korišćeni instrumenti koje su konstruisali timovi London School of Economics and Political Science i UNICEF-ova kancelarija za istraživanja - Innocenti.

Izvještaj o mogućnostima, rizicima i bezbjednosti djece na internetu za Crnu Goru možete preuzeti ovdje.

Izvor: www.unicef.org

Expires

 
Attachments
Created at 2.8.2016 11:15  by PORTAL\Administrator 
Last modified at 2.8.2016 11:32  by PORTAL\Administrator