Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Školska mreža
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  
Naslovna > Novosti > Fakultet sportskih nauka u Lajpcigu nudi mogućnost obuke trenera i nastavnika fizičkog vaspitanja na postdiplomskom „Međunarodnom kursu za trenere“  

Novosti: Fakultet sportskih nauka u Lajpcigu nudi mogućnost obuke trenera i nastavnika fizičkog vaspitanja na postdiplomskom „Međunarodnom kursu za trenere“

Title

Fakultet sportskih nauka u Lajpcigu nudi mogućnost obuke trenera i nastavnika fizičkog vaspitanja na postdiplomskom „Međunarodnom kursu za trenere“ 

Body


Obavještavamo zainteresovane kandidate da Fakultet sportskih nauka u Lajpcigu nudi mogućnost obuke trenera i nastavnika fizičkog vaspitanja na postdiplomskom „Međunarodnom kursu za trenere“ (International Coaching Course - ITK). Kurs predstavlja dio kulturnog programa i spoljne politike Savezne Republike Njemačke, kao i program dodatne obuke trenera i nastavnika fizičkog vaspitanja, u trajanju od jednog semestra (5 mjeseci - od marta do jula i od septembra do januara) na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta u Lajpcigu. Za svakog učesnika obezbijeđen je grant.

U okviru prvih kurseva u 2020. godini, biće ponuđene sljedeće sportske discipline: odbojka, sport za osobe sa invaliditetom, atletske discipline i futbal.

Više informacija zainteresovani kandidati mogu naći na internet adresi:

http://itk.spowi.uni-leipzig.de/en/courses/

Aplikacije treba podnijeti Ambasadi SR Njemačke u Podgorici, Hercegovačka br. 10, najkasnije do 7. avgusta 2019. godine. Internet adresa:

http://www.podgorica.diplo.de

Telefon: +382 (0)20 441 000

Kandidati treba da ispune sljedeće uslove:
- Da nijesu stariji od 40 godina,
- Da imaju univerzitetsko obrazovanje u odabranoj (ili komplementarnoj) sportskoj disciplini,
- Da posjeduju iskustvo kao aktivne atlete ili nastavnici fizičkog vaspitanja,
- Da su u dobroj fizičkoj i psihološkoj kondiciji.


Potrebna dokumentacija:

1. Aplikacioni formular popunjen na jeziku na kojem se kurs održava (na primjer: ako kandidat aplicira za kurs „Sport za kandidate sa invaliditetom, na španskom jeziku“, onda mora popuniti obrazac na španskom jeziku); Aplikacioni formular se može preuzeti na sljedećoj internet adresi: http://itk.spowi.uni-leipzig.de/en/about-the-studies-application/application/
2. Ovjerene kopije uvjerenja o stečenom obrazovanju/obuci za sportskog trenera/nastavnika fizičkog vaspitanja i njihove prevode na engleski jezik (neki fakulteti u Crnoj Gori izdaju ta uvjerenja i na engleskom jeziku, te u tom slučaju ovjereni prevodi od sudskog tumača nijesu potrebni);
3. Pismeni dokaz o ličnom iskustvu kandidata kao trenera/nastavnika fizičkog vaspitanja u odabranoj sportskoj disciplini;
4. Pismeni dokaz o ličnom iskustvu kandidata kao aktivnog atlete u odabranoj sportskoj disciplini;
5. Pismeni dokaz ili izjava o poznavanju jezika kursa (ponekad Univerzitet u Lajpcigu direktno kontaktira kandidate da provjeri znanje stranog jezika);
6. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 3 mjeseca) koje je popunio ljekar, zajedno sa laboratorijskim nalazima, u zatvorenoj i adresiranoj koverti (ne starije od 3 mjeseca prije krajnjeg roka za apliciranje);
7. Kopija pasoša;
8. 4 fotografije formata za biometrijski pasoš;
9. Poželjno je pismo preporuke nacionalne asocijacije iz određene sportske discipline u kojem asocijacija u matičnoj zemlji potvrđuje dalji angažman kandidata nakon završetka kursa (ovo može povećati šanse za prijem na kurs).

Kandidati sami plaćaju troškove potrebnih medicinskih pregleda za apliciranje u matičnoj zemlji, kao i putne troškove do i od Lajpciga i troškove za prtljag.

Više detalja o proceduri apliciranja, zainteresovani mogu naći na internet adresi:
http://itk.spowi.uni-leipzig.de/en/about-the-studies/admission-requirements/ ili
http://itk.spowi.uni-leipzig.de/en/about-the-studies-application/application/

Expires

 
Attachments
Created at 20.6.2019 9:56  by PORTAL\Administrator 
Last modified at 20.6.2019 10:20  by PORTAL\Administrator