Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Školska mreža
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  
Naslovna > Novosti > CODE WEEK – NEDJELJA PROGRAMIRANJA  

Novosti: CODE WEEK – NEDJELJA PROGRAMIRANJA

Title

CODE WEEK – NEDJELJA PROGRAMIRANJA 

Body

Evropska nedjelja programiranja je grass-roots projekat (lokalni društveni projekat) koji promoviše kreativnost, rješavanje problema i saradnju kroz programiranje i druge tehnološke aktivnosti.

Ideja je da se programiranje učini vidljivijim, da se mladima, odraslima i starijima pokaže kako svoje ideje mogu pretočiti u stvarnost, da im se same vještine približe, te da se motivisani pojedinci okupe kako bi učili.

Vodeći nastavnici EU Code Week 2019 za Crnu Goru su Mirka Popadić - profesorica informatike iz Gimnazije “Tanasije Pejatović” u Pljevljima, Biljana Popović - direktorica OŠ “Savo Pejanović” (donedavno profesorica informatike u OŠ “ Štampar Makarije“) iz Podgorice i Dušanka Vujičić - profesorica razredne nastave u OŠ "Ratko Žarić" u Nikšiću, dok je za Edu koordinatora imenovana Jelena Konatar, Samostalni savjetnik u Ministarstvu prosvjete, Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije.

Njihov zadatak je da preuzmu inicijativu u motivisanju nastavnika da se uključe u nedelju programiranja, organizovanjem raznovrsnih aktivnosti.

EU Code Week održava se između 5. i 20. oktobra. Škole na svim nivoima i nastavnici svih predmeta su pozvani da učestvuju u EU Code Week-u, kako bi svojim učenicima dali priliku da istražuju digitalnu kreativnost i kodiranje. Svi učesnici Code Week-a mogu, u saradnji sa vodećim nastavnicima ili samostalno, organizovati svoje aktivnosti i dodati ih na mapu

https://codeweek.eu

Neke od aktivnosti koje možete organizovati sa svojim učenicima su:

• Aktivnosti bez upotrebe računara
• Vizuelno/blokovsko programiranje
• Dizajn igrica
• Robotika
• 3D štampa

Svaku aktivnost možete objaviti na mapi događaja čime stičete pravo za dobijanje sertifikata o učešću u EU Code Week. Prilikom popunjavanja aplikacije za evidentiranje aktivnosti na mapi u dijelu TAGS treba da stavite svoj kod koji ćete kreirati slično kodovima vodećih nastavnika a onda navesti njihove kodove MNE_Popadic_1305, MNE_BiljanaP_02 i MNE_zbornicaCG.

Na mjestu u dijelu CODE WEEK 4 ALL CODE navedite cw19-ILKWV za Biljanu ili cw19-0eLvl za Mirku ili cw19-cGF1p za Dušanku. Koristeći ovaj kod pomoći ćete vodećim nastavnicima da ostvare dodatni sertifikat. Profesori informatike mogu izabrati neku temu iz programiranja koja zahtijeva upotrebu računara.

Profesori drugih nastavnih predmeta, profesori razredne nastave, kao i vaspitači/ce u vrtiću mogu sa svojim učenicima organizovati aktivnosti bez upotrebe računara. Aktivnost se naziva Cody Robi. Radi se o jednostavnoj igrici pomoću koje djeca mogu naučiti kako da na osnovu niza instrukcija dođu do cilja.

Materijal možete naći na ovom linku:
https://codeweek.eu/training/coding-without-computers

Primjere igrice Cody Robi možete naći i na youtube-u na adresi: https://www.youtube.com/watch?v=izpB0Cvl0tk

Na ovom linku možete vidjeti kako pripremiti material: https://www.youtube.com/watch?v=D5hQ9UTDQ6s

Više informacija o načinu organizovanja aktivnosti možete naći na web stranici posvećenoj nastavnicima: CodeWeek.eu/Schools.

Za sva dodatna pitanja možete pisati direktno vodećim nastavnicima:

Mirka Popadić - mirka.djurovic@gmail.com

Biljana Popović - p02biljana@gmail.com

Dušanka Vujičić - duda.vujichic@os-rzaric.edu.me

Expires

 
Attachments
CODE WEEK.pdf    
Created at 27.9.2019 9:25  by PORTAL\Administrator 
Last modified at 30.9.2019 15:15  by PORTAL\Administrator