Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Školska mreža
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  
Naslovna > Novosti > KONKURS ZA DODJELU DRŽAVNE NAGRADE OKTOIH U 2019. GODINI  

Novosti: KONKURS ZA DODJELU DRŽAVNE NAGRADE OKTOIH U 2019. GODINI

Title

KONKURS ZA DODJELU DRŽAVNE NAGRADE OKTOIH U 2019. GODINI 

Body


Na osnovu člana 4 stav 1 Pravilnika o bližem načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za dodjelu Državne nagrade Oktoih („Službeni list CG“, br. 59/19), Ministarstvo prosvjete raspisuje

KONKURS ZA DODJELU DRŽAVNE NAGRADE OKTOIH U 2019. GODINI

Državna nagrada „Oktoih“ dodjeljuje se građaninu/građanki Crne Gore ili pravnom licu koje ima sjedište na teritoriji Crne Gore, za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja, kao i učeničkog i studentskog standarda.
Ukupno se mogu dodijeliti 3 nagrade.


KRITERIJUMI

Dodjela nagrada vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

Kriterijumi za dodjelu Nagrade nastavniku su:
1) Mišljenje direktora o rezultatima kvaliteta procesa nastave/učenja na osnovu Izvještaja o internoj evaluaciji, odnosno procjene uspješnosti rada nastavnika, u skladu sa Priručnikom za škole Zavoda za školstvo
2) Stručno usavršavanje i napredovanje
3) Mentorstvo učenicima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim i međunarodnim takmičenjima, u skladu sa Zakonom
4) Podrška učenicima u vannastavnim aktivnostima
5) Autorstvo udžbenika, priručnika, radne sveske, nastavnog sredstava ili objavljenog stručnog i naučnog rada
6) Učešće u izradi obrazovnih programa
7) Učešće u programima i projektima, koje organizuje država, lokalna zajednica ili međunarodne organizacije


Kriterijumi za dodjelu Nagrade akademskom osoblju su: 1) Akademsko zvanje (redovni profesor, vanredni profesor, docent)
2) Objavljeni naučni radovi na SCI/SCIE, SSCI i AHCI listi
3) Mentorstvo studentima magistarskih i doktorskih studija
4) Objavljeni naučni radovi u domaćim i inostranim časopisima
5) Autorstvo udžbenika
6) Status gostujućeg predavača na ustanovama visokog obrazovanja koje su visoko rangirane na listi ustanova visokog obrazovanja (Webometrics Rang lista, Šangajska lista, Tajmsovo svjetsko univerzitetsko rangiranje za visoko obrazovanje)
7) Angažman u međunarodno priznatim naučnoistraživačkim centrima


Kriterijumi za dodjelu nagrade licenciranoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi su:
1) Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada ustanove Zavoda za školstvo, odnosno Centra za stručno obrazovanje
2) Osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnim i međunarodnim takmičenjima, u skladu sa zakonom
3) Podrška učenicima kroz realizaciju vannastavnih aktivnosti (sekcije, klubovi, projekti, programi, rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama i talentovanim učenicima)
4) Doprinos razvoju države i lokalne zajednice (aktivnosti koje organizuje država, lokalna zajednica ili međunarodne organizacije)
5) Izdavanje školskog časopisa, postojanje ažurirane internet stranice i uspješna međunarodna saradnja učenika i nastavnika


Kriterijumi za dodjelu Nagrade licenciranoj ustanovi visokog obrazovanja su:
1) Izvještaj o eksternoj evaluaciji
2) Pozicija na međunarodno priznatoj rang listi ustanova visokog obrazovanja (Webometrics Rang lista, Šangajska lista, Tajmsovo svjetsko univerzitetsko rangiranje za visoko obrazovanje)
3) Internacionalizacija (mobilnost akademskog osoblja i studenata, sporazumi i učešće u projektima)


POTREBNA DOKUMENTA

Za dodjelu Nagrade nastavniku:
1. Obrazloženje predlagača
2. Mišljenje direktora o rezultatima kvaliteta procesa nastave/učenja
3. Ovjerena kopija Rješenja o napredovanju u zvanju
4. Dokaz Ispitnog centra ili Centra za stručno obrazovanje o mentorstvu učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim takmičenjima
5. Potvrda ustanove o vannastavnim aktivnostima
6. Dokaz o autorstvu udžbenika, priručnika, radne sveske, nastavnog sredstava ili objavljenog stručnog i naučnog rada
7. Dokaz (potvrda Zavoda za školstvo ili Centra za stručno obrazovanje) o učešću u komisijama za izradu obrazovnih programa
8. Dokaz izdat od nadležne institucije o učešću u programima i projektima


Za dodjelu nagrade akademskom osoblju:
1. Obrazloženje predlagača
2. Dokaz o akademskom zvanju
3. Dokaz o objavljenim naučnim radovima
4. Dokaz nadležne institucije o mentorstvu studentima
5. Dokaz o statusu gostujućeg predavača
6. Dokaz o angažmanu u međunarodno priznatim naučnoistraživačkim centrima


Za dodjelu nagrade licenciranoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi:
1. Obrazloženje predlagača
2. Dokaz o osvojenim nagradama na državnom i međunarodnom takmičenju
3. Dokaz o podršci učenicima kroz realizaciju vannastavnih aktivnosti
4. Dokaz o doprinosu razvoja države i lokalne zajednice
5. Dokaz o izdavanju školskog časopisa, ažurirane internet stranice i uspješne međunarodne saradnja učenika i nastavnika
Napomena: Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada ustanove, Žiri će pribaviti po službenoj dužnosti.


Za dodjelu Nagrade licenciranoj ustanovi visokog obrazovanja:
1. Obrazloženje predlagača;
2. Kopija izvještaja o eksternoj evaluaciji;
3. Dokaz o poziciji na međunarodno priznatoj rang listi ustanova visokog obrazovanja;
4. Dokaz o internacionalizaciji.


ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za podnošenje dokumenata je od 29. oktobra do 29. novembra 2019. godine.
Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.
Prijedlog se podnosi u pisanoj formi sa naznakom „Ne otvarati“. Predlagač je dužan da uz prijedlog dostavi i pisane dokaze za obrazloženje prijedloga.
Prijedlozi koji ne budu dostavljeni Žiriju u naznačenom roku, neće se razmatrati.


PRAVILNIK O BLIŽEM NAČINU, POSTUPKU I VREDNOVANjU KRITERIJUMA ZA DODJELU DRŽAVNE NAGRADE OKTOIH možete preuzeti ovdje

Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu:


Ministarstvo prosvjete
Žiriju za dodjelu Državne nagrade „Oktoih“
Ul. Vaka Đurovića b. b. 81000 Podgorica
Poštanski fah 110

Expires

 
Attachments
Created at 1.11.2019 8:29  by PORTAL\Administrator 
Last modified at 1.11.2019 8:29  by PORTAL\Administrator