Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Školska mreža
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  
Naslovna > Novosti > Ministarstvo prosvjete uz podršku udruženja „Roditelji“ pokrenulo novi sistem borbe protiv nasilja u školama: SOS linija, školski timovi protiv nasilja i veća odgovornost direktora  

Novosti: Ministarstvo prosvjete uz podršku udruženja „Roditelji“ pokrenulo novi sistem borbe protiv nasilja u školama: SOS linija, školski timovi protiv nasilja i veća odgovornost direktora

Title

Ministarstvo prosvjete uz podršku udruženja „Roditelji“ pokrenulo novi sistem borbe protiv nasilja u školama: SOS linija, školski timovi protiv nasilja i veća odgovornost direktora 

Body


Otvorena je linija za prijavu nasilja u školama; formiran je nacionalni tim protiv nasilja; u toku je formiranje i školskih timova u svim školama; biće angažovani zaštitari u jednom broju škola; disciplinske mjere protiv učenika biće izmijenjene; dok će direktori snositi mnogo veću odgovornost ako ne reaguju adekvatno na vršnjačko nasilje, jer će to biti jedan od mogućih uslova za razrješenje. Sve navedene mjere samo su dio Programa za suzbijanje nasilja i vandalizma u školama koje je Ministar prosvjete Damir Šehović danas predstavio direktorima škola i javnosti. Uz ministra, direktorima škola se obradila i direktorica Udruženja „Roditelji“ Kristina Mihailović, koja je podržala Program i koja je nacionalnog tima protiv nasilja u školama koji je formiralo Ministarstvo.

Jedna od poruka svih prisutnih bila je i da roditelji moraju preuzeti odgovornost za ponašanje djece, kao i svi ostali nadležni organi mjere iz svoje nadležnosti: „Imao sam potrebu da vam u direktnom kontaktu pojasnim koliko je tema vršnjačkog nasilja značajna za Ministarstvo, koliko u tom dijelu očekujemo od škola, te koliko ćemo školu u narednom periodu smatrati odgovornom za oglušivanje o ovaj problem koji može da ostavi trajne posljedice na dijete. Ali sam isto tako imao potrebu i da javno pošaljem poruku da škola nije ostrvo. Zahtijevamo da se roditelj odazove kad je pozvan u školu zbog vršnjačkog nasilja čiji je vinovnik njegovo dijete. Očekujemo da Centar za socijalni rad isprati do kraja ambijent u kome se kreću djeca koja su u riziku od socijalno neprihvatljivog ponašanja. Vjerujemo da će policija, kao i uvijek do sada, odraditi svoj dio posla. I u toj situaciji, kada svako radi svoj dio, školi je mnogo lakše da reaguje. A i Ministarstvu, ukoliko se škola ogluši o svoje obaveze” poručio je Šehović.Program je, kako je rečeno na sastanku, bio predviđen za predstavljanje naredne godine, uz kampanju koja je planirana takođe od naredne godine, ali je, u svijetlu nekoliko nedavnih slučajeva nasilja, odlučeno da bude predstavljen danas.

Program je oročen na period od 2019. do 2021. godine. U skladu sa tim dokumentom, pri Ministarstvu prosvjete formiran je trajni tim za praćenje pojave nasilja i vandalizma, koji će se sastajati kvartalno ili po potrebi. Zadatak tima je da kontinuirano analizira podatke o pojavama nasilja, predlaže i preduzima odgovarajuće aktivnosti, a članovi su kako predstavnici Zavoda za školstvo, Ministarstva rada i socijalnog staranja, tako i predstavnici Udruženja “Roditelji”. Dodatno, u svim školama u toku je formiranje tima za bezbjednost. Do sada su timovi postojali u dijelu škola, a do kraja godine u svim.

Otvorena je i SOS linija direktno u Ministarstvu prosvjete, a zadužena je i osoba koja će primati pozive. Takođe, imenovana je i osoba u Zavodu za školstvo koja će se baviti upravo vršnjačkim nasiljem. Broj telefona će biti promovisan Kampanjom od januara.

Do kraja ove godine obaveza škola biće da u informacioni MEIS sistem unose informacije o slučajevima nasilja i počinjenim štetama, kao i preduzetim mjerama. Time se kreira značajno ažurnija evidencija nego što je to bilo ranije, kada su škole podatke dostavljale mailom. Takođe, novi sistem će omogućiti automatski pristup Ministarstva podacima koje škole unesu u MEIS.

Biće izmijenjeni statuti škola, a kojima će se pojačati odgovornost direktora u slučajevima neadekvatne reakcije na vršnjačko nasilje. Preciznije, to će biti jedan od uslova za razrješenje.

Ono što je značajna novina jeste i činjenica da je u toku naredne godine planirano angažovanje 30 lica koja će se baviti suzbijanjem vandalizma i nasilja u škola u onim školama koje, uslovno rečeno, možemo nazvati kritičnim zbog samog broja učenika ili drugih rizičnih faktora. Već su pokrenute procedure razvijanja posebne kvalifikacije za njih, jer su to ljudi koji osim fizičke zaštite objekata rade u blizini djece i samim tim moraju imati posebne vještine.

U toku su i izmjene pravilnika u koji se odnosi na vaspitne mjere učenicima. Kako je istaknuto, Ministarstvo je sklono rješenjima da se snimanje neprimjerenog materijala u školi i njegovo distribuiranje kvalifikuje težom povredom dužnosti učenika. Detalji će se, kako je navedeno, znati narednih dana, ali je naglašeno da nije zaboravljen ni digitalni aspekt ovog problema.

Dodatno, čas odjeljenjske zajednice (ČOZ) se realizuje jednom sedmično za učenike od četvrtog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole. Na ovim časovima, odjeljenjski starješina, između ostalog, analizira vaspitne i nastavne rezultate odjeljenja, brine se o rješavanju vaspitnih i drugih problema pojedinih učenika. Upravo su teme iz oblasti nasilja i vandalizma date kao teme za ČOZ u inoviranom upustvu na ovu temu, koje će biti poslasto školama.

“Statistički gledano vršnjačko nasilje je, prema posljednjim istraživanjima, u padu. Međutim, posljednji slučajevi kojima smo svjedočili, šalju nam jasnu poruku: društvo nam je pred velikim ispitom, na kome ne smijemo pasti. A ako svi preuzmemo odgovornost, a Ministarstvo to čini, nadam se i da nećemo”, zaključio je Šehović.

Izjavu Ministra Damira šehovića možete pogledati ovdje

Expires

 
Attachments
Created at 29.11.2019 8:54  by PORTAL\Administrator 
Last modified at 3.12.2019 10:37  by PORTAL\Administrator