Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Školska mreža
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  
Naslovna > Novosti > Projekat „Digitalna škola“  

Novosti: Projekat „Digitalna škola“

Title

Projekat „Digitalna škola“ 

Body

Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori realizuje Projekat ,,Primjena alata za online kolaboraciju i učenje (Office 365) i unapređenje Informacionog sistema obrazovanja (MEIS) – elektronske usluge“. U okviru Projekta kreiran je dokument „Digitalna škola“ koji predstavlja koncept i okvir pomoću kojeg škole mogu, uz pomoć Microsoft 365 (Office 365) paketa programa, realizovati sve školske aktivnosti kroz adekvatno digitalno okruženje.

Digitalno okruženje neophodno je razviti tako da ima svoju svrhu i da se aktivno koristi na nivou škole u različitim uslovima:

• potpunog prekida redovne nastave u školi, kada se svi segmenti obrazovno-vaspitnog rada odvijaju isključivo na daljinu,

• djelimičnog odvijanja nastave u školi, kada se nastava u školi dijelom odvija u učionicama, a dijelom učenjem na daljinu,

• redovnog odvijanja nastave u školi kada se nastava realizuje u učionicama, ali škola koristi mogućnosti komunikacije i učenja na daljinu da je učini efikasnijom i time osavremeni nastavni proces, ali i za rad i kolaboraciju nastavnika, uprave i stručnih saradnika.

Sistem rada škole i učenja na daljinu treba organizovati tako da omogući da se redovne aktivnosti i procesi u školi mogu po potrebi uspješno realizovati putem digitalnog sistema za učenje. Na ovaj način se osigurava da u školi u slučaju nemogućnosti organizovanja redovne nastave ne dođe do prekida obrazovno-vaspitnog procesa, ali i da se u redovnim okolnostima unaprijedi kvalitet i osavremeni rad obrazovno-vaspitnih ustanova.

Kao oblik digitalnog učenja, učenje na daljinu se u užem smislu posmatra isključivo kao zamjena za klasičnu nastavu zasnovana na tehnologiji, sadržaju i nastavnim strategijama. Nastavnik uz pomoć savremene tehnologije može kreirati i distribuirati sadržaje koji su lako dostupni učenicima uz pomoć različitih digitalnih alata. Međutim, koncept digitalne škole podrazumijeva cjelovit, holistički pristup digitalizaciji svih segmenata rada, od rukovođenja i upravljanja, komunikacije, administracije, profesionalnog usavršavanja do samog nastavnog procesa.

Dakle, škola treba da uspostavi funkcionalno, sigurno, podsticajno i inkluzivno okruženje za rad, komunikaciju i učenje na daljinu, što podrazumijeva: odgovarajuće tehnološke komponente, adekvatne ljudske resurse, prilagođen rad nastavnika, prilagođene nastavne sadržaje i metode rada, kao i efikasno vođenje i organizaciju.

Na adresi www.digitalnaskola.edu.me nalazi se dokument „Digitalna škola“ koji sadrži smjernice na koji način uz pomoću Microsoft 365 paketa programa može organizovati rad obrazovno-vaspitne ustanove.

Expires

 
Attachments
Created at 10.9.2020 21:17  by PORTAL\Administrator 
Last modified at 10.9.2020 21:17  by PORTAL\Administrator