Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Školska mreža
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  
Naslovna > Novosti > Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara 2021  

Novosti: Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara 2021

Title

Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara 2021 

Body


Za sve osnovne škole koje su učestvovale u četvrtom trening ciklusu u okviru programa Škole za 21. vijek organizujemo Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara 2021.

Prijave školskih micro:bit projekata na Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara mogu se podnijeti u periodu od 24. septembra do 20. oktobra 2021. godine.

Kriza izazvana pandemijom Covid-19 virusa nastavila je da utiče na sektor obrazovanja, a nastavnici/e su se suočili sa brojnim izmjenama i izazovima, bilo da izvode nastavu u učionici, online ili kombinovanim modelom. Iako ovaj faktor i dalje ima snažan uticaj na rad svih škola, jako smo ponosni na sve one škole koje su učestvovale u programu u ovim okolnostima kao i na one koje će učestvovati u ovom Takmičenju.

Poštujući zvanične mjere predostrožnosti, a i zato što želimo da svi učenici/ce i nastavnici/e budu sigurni i zdravi, Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara ovog puta biće organizovano u online formatu.

Cilj našeg Takmičenja je da dopre do učenika/ca širom zemlje i nadahne ih da rješavaju svakodnevne probleme u svojim školama i lokalnim zajednicama kroz programiranje fizičkih uređaja. Na Takmičenju će se koristiti BBC-jev micro:bit džepni računar kako bi se učenicima/ama omogućilo da osmisle projekte kao odgovor na Ciljeve održivog razvoja i istraže rješenja za probleme sa kojima se susreću u svom svakodnevnom životu. Škole se ohrabruju da ponude inovativna rješenja za zaštitu životne sredine, uštedu energije i borbu protiv uticaja klimatskih promjena. Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara se organizuje u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta i Zavodom za školstvo.

Da biste se prijavili, samo slijedite naša uputstva i upoznajte se sa svim fazama Takmičenja.

Koje škole mogu da se prijave

Takmičenje je otvoreno za sve učenike/ce uzrasta od 10 do 15 godina iz škola koje ispunjavaju sledeće uslove:

-- Škole koje su učestvovale u četvrtom ciklusu obuke iz kritičkog mišljenja i rješavanja problema i dobile odgovarajući broj micro:bit uređaja u okviru programa "Škole za 21. vijek". Molimo Vas da pogledate spisak tih škola u Prilogu 1

-- Škole čiji su nastavnici/e završili onlajn kurs o korišćenju micro:bit uređaja

Faza1

U prvoj fazi Takmičenja, sve primljene prijave biće ocjenjivane u skladu sa kvalifikacionim kriterijumima. Kako biste ušli u prvi krug selekcije, prijave/projekte bi trebali podnijeti takmičarski timovi sastavljeni od samo 2 člana. Bilo bi poželjno da je barem jedna od takmičara učenica. Dodatno, zainteresovani školski timovi su pozvani da dostave sledeće:

-- Kontakt podatke – kako je navedeno u obrascu za registraciju

-- Potpisan Obrazac o zaštiti ličnih podataka i saglasnosti za učestvovanje na takmičenju: Prilog 2

-- Pisanu prijavu: Prilog 3– kratak opis projekta, kojim se problemom projekat bavi, kako će pomoći učenicima/ama, njihovim školama i lokalnim zajednicama? Kako je projekat povezan sa Ciljevima održivog razvoja ? Opis projekta treba biti podnesen u Word dokumentu. Fotografije ručno napisanih projekata biće ocijenjene najnižom ocjenom.

-- Učitaju .hex datoteku u online folder. Kandidati moraju predati kôd. (Kôd treba dostaviti u odgovarajućem formatu kako bi se mogao provjeriti i testirati kako funkcioniše.)

-- Video snimak projekta u funkciji i njegovu prezentaciju u trajanju od 5 minuta.

Sve neophodne dokumente treba postaviti u jedan folder, a link ka tom folderu možete naći u dokumentu pod nazivom Prilog 1. Molimo da popunite sve dokumente u digitalnom formatu. Sve nepotpune prijave će u ovoj fazi biti izuzete. Više informacija o tome kako odabrati projekat i kako snimiti video zapis možete pronaći u Uputstvima za škole

Faza 2

Prijave i projekti koji su prošli prvi krug selekcije ocjenjivaće se u skladu sa sledećim kriterijumima za ocjenjivanje:

-- Svrha i opšti uticaj projekta

-- Originalnost i kreativnost u rješavanju problema

-- Funkcionalni dizajn projekta

-- Tehnička složenost koda

Žiri koji čine profesionalci iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, obrazovanja kao i oblasti obuhvaćenih Ciljevima održivog razvoja napraviće uži izbor od najviše 10 najboljih prijava/projekata koji će učestvovati u Fazi 3 Takmičenja. U zavisnosti od kvaliteta prijavljenih projekata na onlajn takmičenje možete biti pozvano i manje od 10 takmičarskih timova.

Lista odabranih projekata koji će biti pozvani na Takmičenje u realnom vremenu biće objavljena na našoj veb stranici, a takmičari/ke će biti obavješteni i putem e-mail adrese naznačene u prijavi.

Faza 3

Timovi čiji projekti su ušli u uži izbor učestvovaće u posljednjoj fazi Takmičenja – online Takmičenju u realnom vremenu. Online Takmičenje u realnom vremenu održaće se putem aplikacije Microsoft Teams. Poslaćemo pristupni link i održati probnu sesiju. Svi timovi imaće priliku da isprobaju ovu Microsoft Teams aplikaciju prije održavanja Takmičenja u realnom vremenu i dobiju odgovore na sva pitanja koja imaju.

-- Tokom online Takmičenja u realnom vremenu, svaki tim imaće 10 minuta za prezentaciju projekta i pitanja žirija.

-- Prezentacije će biti u video formatu, u trajanju do 5 minuta. Video zapisi će biti snimljeni prije događaja u realnom vremenu, ili se može iskoristiti isti video zapis koji je dostavljen u prvoj fazi selekcije. Uputstva kako na najbolji način snimiti video zapis uključena su u Uputstva za škole.

-- Žiri će imati 5 minuta za postavljanje pitanja vezanih za projekat i ocjenjivanje projekta na osnovu: opšteg znanja o sadržaju projekta, tehničkoj složenosti koda i vještinama prezentiranja.

Ako učestvujete u Takmičenju u programiranju uz upotrebu micro:bit računara i zainteresovani ste da učestvujete u Globalnom takmičenju u programiranju ‘do your:bit’ [uradi svoj: bit] sa istim projektom, onda vaša prijava za Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara treba biti napisana na engleskom jeziku i usklađena sa Ciljevima održivog razvoja (SDG).

Do your:bit je takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara koje podstiče djecu i omladinu širom svijeta da budu kreativni i osmišljavaju rješenja za globalne ciljeve.

Do your: bit takmičenje će biti otvoreno 2022. godine. Za više informacija molimo Vas da pratite web stranicu takmičenja „Do Your: Bit“

Prilozi

Prilog 1- Spisak škola

Prilog 2- Obrazac saglasnosti za takmičenje

Prilog 3- Pisana prijava

Prilog 4- Specifikacija koda

Prilog 5- Pravila takmičenja

Prilog 6- Uputstva za škole

Uputstva za takmičenje u programiranju

Expires

 
Attachments
Created at 11.10.2021 9:12  by PORTAL\Administrator 
Last modified at 11.10.2021 9:20  by PORTAL\Administrator