Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Školska mreža
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  
Naslovna > Inkluzivno obrazovanje novosti > 2021/22 školska godina s Covid 19 i inkluzivno obrazovanje  

Inkluzivno obrazovanje novosti: 2021/22 školska godina s Covid 19 i inkluzivno obrazovanje

Title

2021/22 školska godina s Covid 19 i inkluzivno obrazovanje 

Date Created

 

Body

Situacija izazvana pojavom virusa COVID – 19 zahtijevala je i zahtijeva posebnu odgovornost i posvećenost u odnosu na inkluzivno obrazovanje. Iz više razloga: individualnih karakteristika učenika sa smetnjama i teškoćama u razvoju, potreba da razvoj teče u strukturisanom, organizovanom, stabilnom, stručnom okruženju i da se njegova socijalna dimenzija odvija u vršnjačkom kontekstu.

Zasnovano na dokazima (rezultati sprovedene ankete, MPNKS, 2021) dobili smo da u narednom periodu u radu s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama treba fokus staviti na:
- Interakciju, komunikaciju i razumijevanje, saradnju, socijalizaciju.
- Radne navike, kvalitet znanja, pažnja, razumijevanje, niska očekivanja i zahtjevi.
- Jasne, poznate, predvidive, strukturisane, sistematizovane, predočene, objašnjenje, predstavljene, očigledne aktivnosti za koje je dijete pripremljeno unaprijed.
- Procijeniti aktuelno funkcionisanje učenika - da li je došlo do napretka, ili do regresije - da bi se planirao dalji rad. U tu svrhu je pripremljen instrument: Protokol za procjenu aktuelnog razvojnog i akademskog statusa koji je prethodno podijeljen ustanovama i postavljen na školskom portalu http://www.skolskiportal.edu.me/Lists/Inkluzivno%20obrazovanje%20novosti/DispForm.aspx?ID=42
- Na osnovu Protokola planirati i realizovati rad s učenikom i učiniti sastavnim dijelom IROP-a. Nastavnici dalje treba da prilagode i obavezno pripreme individualizovani nastavni materijal u skladu s IROP.
- U cilju pripreme za nastavak školovanja važno da se objasni učeniku, na razumljiv način, povratak u školu i dalji rad i učenje u skladu s potrebama i karakteristikama. Predlažemo i nekoliko društvenih priča dostupnih na pomenutom školskom portalu - http://www.skolskiportal.edu.me/Ideje%20za%20rjeavanje%20dilema%20izazova/Drustvena%20prica%20-%20povratak%20u%20skolu%20Covid%2019.docx
- Pripremljene su i dostupne Instrukcije školama za prevazilaženje posljedica u školovanju učenika s posebnim obrazovnim potrebama nastalim u uslovima pandemije Covid 19 - http://www.skolskiportal.edu.me/Inkluzivno%20obrazovanje/Instrukcije%20nakon%20Covid%2019.docx
http://www.skolskiportal.edu.me/Inkluzivno%20obrazovanje/Prakticna%20nastava%20i%20DJPOP.docx
- Ciljano, a individualizovano treba da se pristupi učeniku nakon što se primijeni pomenuti Protokol. U neposrednom radu sa đetetom procjenjuju se proritetne oblasti za podršku i predviđaju potrebne aktivnosti. Posebno se procjenjuju akademske i razvojne sposobnosti koje je potrebno dodatno podsticati u narednom periodu.
- Rad da se fokusira na Socio-emocionalnu oblast, zatim oblast učenje, radne, navike, pažnja.
- Slijedi nadoknađivanje akademskog postignuća. Smatramo da je važno da se školska godina ne započinje učenjem novog gradiva, već da se ispitaju akademske i razvojne potrebe i da se na osnovu te procjene učenicima organizuje vrijeme u kome će nadoknaditi propušteno i uspostaviti sistem znanja koji će biti potpora budućem učenju.
---- Organizovati sažetke ---- Organizovati dopunsku nstavu i druge forme koje učeniku odgovaraju, a zasnivaju se na živom i strukturisanom kontaktu.
-Koristiti školski portal, stranicu za inkluzivno obrazovanje
http://www.skolskiportal.edu.me/Pages/Inkluzivnoobrazovanje.aspx
- Koristiti asistivnu tehnologiju,sredstva potpomognute komunikacije, pomagala, aplikacije, audio, vizuelna, taktilna sredstva koja će olakšati učeniku dalji razvoj i učenje.
- Kontaktirati za podršku Zavod za školstvo (mobilni tim), kao i resursne centre:
---- JU RC „1 jun“, Princeze Ksenije 8, Podgorica, 020/640-136, centar1.jun@t-com.me
---- JU RC „Podgorica“, Princeze Ksenije 6, Podgorica, 020/640-408, juzinv@t-com.me
---- JU RC „Dr Peruta Ivanović“, Kotor, 032/304-288, surdomonte@t-com.me
- Asistenti u nastavi – shodno zakonskoj osnovi, komunikaciji, saradnji u školi, s roditeljima, a definisano IROP-om, organizovati kontinuitet, ispratiti potrebe učenika.

Expires

 
Attachments
Created at 1.9.2021 9:23  by PORTAL\Administrator 
Last modified at 1.9.2021 9:24  by PORTAL\Administrator